คนที่เป็นภูมิแพ้

หนึ่งในสาเหตุหลักคือ มีภาวะลำไส้รั่วซึม “Leaky Gut syndrome” เซลล์ผนังลำไส้อักเสบจากพิษโลหะหนักสะสม ทำให้สารพิษ หลุดผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือด ร่างกายก็จะปฏิเสธและต่อต้าน ผลที่ตามมาก็คือ อาการภูมิแพ้เรื้อรัง และที่ร้ายแรงที่สุดคือ SLE อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

คนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ Air Pollution

มลพิษทางอากาศ ในเมืองใหญ่ ไอเสียจากรถยนต์ และควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เต็มไปด้วยโลหะหนักตะกั่วที่ก่อมะเร็ง และทำลายเซลล์สมอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผู้หญิงที่วางแผนจะมีลูกทุกคน

ต้องกำจัดโลหะหนักออกจากร่างกาย โดยเฉพาะ ปรอท และตะกั่ว เพื่อป้องกันลูกในท้องพิการ มีข้อมูลเรื่องของพิษปรอท และตะกั่วที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ มากมายจากทั่วโลก อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

คนที่อุดฟันด้วยอะมัลกัม

ซึ่งคือโลหะหนัก ปรอท พิษของปรอทจากอะมัลกัม ส่งผลร้ายแรงกับสุขภาพอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

Let us help you recover your everyday good health.Shop Now